Nasz salon

Regulamin salonu

 

Niniejszy Regulamin stanowi wzorzec umowy w rozumieniu art. 384 Kodeksu cywilnego oraz określa prawa i obowiązki osób korzystających z usług salon BODYCARE.

 

 1. Przez pojęcia użyte w niniejszym Regulaminie rozumie się:
 2. Salon – Salon BODYCARE, gabinet kosmetyczny prowadzony przy ul. Szafrana 5A/U2 w Krakowie.
 3. Nowy Klient – osoba korzystająca z usług Salonu BODYCARE po raz pierwszy.
 4. Klient/ka – osoba korzystająca z usług Salonu BODYCARE po raz drugi i kolejny.
 5. Osoby uprawnione do reprezentowania Salonu BODYCARE – właściciel, a także obsługa Salonu.
 6. Strona internetowa – www.bodycare-bc.pl.
 7. Salon BODYCARE świadczy usługi w zakresie kosmetyki (m.in. pielęgnacja paznokci, manicure, pedicure, itd.), których opis znajduje się na stronie internetowej oraz w ofercie dostępnej w siedzibie Salonu.
 8. Klient ma prawo do korzystania z usług Salonu po wcześniejszej rezerwacji usług on-line poprzez system BOOKSY.PL, drogą telefoniczną pod numerem telefonu: 577255501 lub osobiście w siedzibie Salonu.
 9. Wykorzystywany sprzęt oraz produkty do wykonania usług spełniają wszelkie wymogi konieczne dla tego typu sprzętów oraz produktów, zaś personel Salonu posiada umiejętności konieczne do świadczenia usług na najwyższym poziomie.
 10. Salon prowadzi akcje promocyjne skierowane do swoich Klientów oraz osób nie będących Klientami, których warunki każdorazowo określają ogłoszenia umieszczane w siedzibie Salonu lub na stronie internetowej.
 11. Godziny otwarcia Salonu BODYCARE są następujące:

 

PONIEDZIAŁEK          10:00-20:00

WTOREK                       10:00-20:00

ŚRODA                           10:00-20:00

CZWARTEK                   10:00-20:00

PIĄTEK                           10:00-20:00

SOBOTA                          9:00-14:00

NIEDZIELA                   NIECZYNNE

 

W dni świąteczne, ustawowo wolne od pracy Salon będzie nieczynny.

 1. Salon może być zamknięty na czas konieczny do przeprowadzenia niezbędnych remontów lub zabiegów sanitarnych, usunięcia awarii, a także na podstawie decyzji stosownych władz, z powodu siły wyższej oraz w innych uzasadnionych przypadkach.
 2. Salon BODYCARE zobowiązuje się do wcześniejszego przypomnienia Klientom o umówionych wizytach poprzez SMS generowane przez system BOOKSY.PL. W momencie błędu systemowego i nie otrzymanie przypomnienia, Klient w przypadku nie pojawienia się na wizycie, nie zostanie obciążony żadnymi kosztami.
 3. Klient ma obowiązek punktualnie stawić się na umówioną wizytę, a także poinformować Salon o nieobecności, z co najmniej 24 godzinnym wyprzedzeniem, w przeciwnym wypadku, w razie  nie poinformowania personelu Salonu o nieobecności bez zawiadomienia o tym fakcie, Salon zastrzega sobie prawo do nałożenia na Klienta dodatkowej opłaty w wysokości 50 % wartości usługi uprzednio zamówionej. Klient dokonuje zgłoszenia o zamiarze rezygnacji drogą udostępnioną przez Salon, tj. drogą telefoniczną pod numerem telefonu: 577255501 lub osobiście w siedzibie Salonu.
 4. Salon zastrzega sobie możliwości niewykonania zamówionej usługi w razie spóźnienia.
 • W chwili przybycia do Salonu, nie ma możliwości zamiany usługi na inną, chyba że przewidywany czas usługi docelowej będzie taki sam lub krótszy jak usługi pierwotnej.
 1. W momencie zamówienia większej ilości usług min. 2 nie ma możliwości rezygnacji z którejś z nich w Salonie. Rezygnacja w Salonie, skutkuje doliczeniem 30 % od ceny zamówionej usługi w przypadku zamówienia manicure hybrydowego i pedicure hybrydowego, rezygnując z pedicure Klient jest zobowiązany do uiszczenia opłaty w wysokości 30% wartości usługi.
 2. W siedzibie Salonu obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu, posiadania i spożywania alkoholu, posiadania i zażywania środków odurzających i narkotyków, przychodzenia w stanie nietrzeźwości, w stanie odurzenia lub pod wpływem narkotyków oraz przynoszenia niebezpiecznych narzędzi i przedmiotów.
 3. O usługach dodatkowych wymagających większego nakładu czasu (np. zdobienie paznokci, ombre, french manicure, manicure ślubny, rekonstrukcja paznokcia, itp.) Klient ma obowiązek powiadomić personel Salonu z odpowiednim wyprzedzeniem.
 4. Salon BODYCARE zastrzega sobie prawo do odmowy wykonania zabiegu w momencie stwierdzonych jakichkolwiek przeciwwskazań.
 5. W okresie natężonego ruchu w Salonie tj. okres letni czy święta Bożego Narodzenia, Salon zastrzega sobie prawo do pobierania zadatku na umówioną usługę. Kwota zadatku będzie ustalana na bieżąco, a Klienci będą uprzednio poinformowani o wprowadzeniu tymczasowych zadatków.
 6. Cennik usług świadczonych w Salonie dostępny jest w siedzibie Salonu oraz na profilu Salonu w aplikacji booksy.
 7. Za usługi świadczone w salonie BODYCARE, Klienci mogą dokonywać płatności gotówką lub kartą płatniczą. W razie ewentualnej awarii terminalu, kliencie zostaną uprzednio o tym fakcie powiadomieni drogą SMS lub telefoniczną.
 8. Ceny zawarte w cenniku, o którym mowa w pkt 18 niniejszego Regulaminu nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 par.1 Kodeksu Cywilnego i Salon BODYCARE zastrzega sobie prawo do ich zmiany. Zmiany te nie stanowią zmiany Regulaminu.
 9. Promocje i rabaty oferowane Klientom Salonu BODYCARE nie łączą się.
 10. Nie ma możliwości zamiany tzw. „zabiegów gratisowych” na inne, podarowanych przez Salon tj. (karta stałego Klienta, loterie świąteczne itp.). W przypadku stwierdzenia przeciwwskazań do wykonania zabiegu lub z innych osobistych przyczyn, z „gratisowego zabiegu” może skorzystać inna osoba.
 11. Wszelkie zmiany niniejszego regulaminu wymagają formy pisemnej oraz podania do wiadomości Klientów poprzez umieszczenie informacji na Stronie internetowej oraz w siedzibie Salonu.
 12. Zamówienie usługi w Salonie “BODYCARE ” jest równoznaczne z zapoznaniem się z ofertą i cennikiem Salonu, niniejszym  regulaminem  oraz akceptacją wszystkich jego warunków.
 13. Niniejszy regulamin dostępny jest na profilu Salonu na portalu Facebook oraz w siedzibie Salonu.